Pages

Elemente de sociologie a colectivitatii.

Capitolul II: Elemente de sociologie a colectivitatii

 

 

Cultura organizationala

 

       Cultura reprezinta ansamblul modelelor de gandire, atitudine si actiune ce caracterizeaza o populatie sau o societate, inclusiv materializarea acestora  in lucruri.

Cultura este, in primul rand, un ansamblu de reprezentari ale lumii constituit din limbaj, simboluri, sisteme de credinte, valori si traditii.

 1. limbajul- limbajul simbolic este cel care contribuie la diferentierea culturilor si etniilor si permite reprezentarea lumii cu ajutorul simbolurilor

 2. simbolurile- un simbol este un „semn de recunoastere” intre doua sau mai multe persoane; intreaga viata sociala este organizata in jurul simbolurilor care au o semnificatie abstracta; simbolul poate fi constituit sub forma unui obiect, gest, cuvant, etc.

 3. valorile- reprezinta ceea ce un individ, grup sau societate considera ca dezirabil; exista valori universale si valori personale.

 4. modele de comportament- sunt imagini ideale cu privire la felul de a actiona; un ansamblu de calitati si defecte atribuite unui comportament pe care societatea il valorizeaza

 5. traditii- moduri de a gandi, simti si actiona proprii unei societati; mostenirea pe care o societate o transmite tinerilor; cultura prescrie modele de comportament, care se  asociaza totdeauna normelor sociale; cultura intervine direct in dezvoltarea polului social al identitatii.


 

     Functiile culturii

 

 1. adaptare- la mediul geografic si climatic, oferindu-i un anasamblu de solutii pentru rezolvarea problemelor de supravietuire;

 2. comunicare- presupune folosirea limbajului si simbolurilor care disting grupurile sociale intre ele si pe acestea de animale;

 3. formare de comportamente- fiinta umana nu dispune de compoartamnente innascute ci le invata pe parcursul vietii; intr-o cultura indivizii adopta comportamente similaresi au asteptari precise fata de altii( daca este cunoscuta cultura unui popor se pot prevedea si comportamenteleindividuale ale membrilor sai);

 4. favorizarea anumitor tipuri de relatii afective intre indivizii care apartin unui anumit grup- identificarea indivizilor cu aceleasi valori, simboluri, norme si modele de conduita; toate acestea duc la unitatea grupului.


O cultura reprezinta configuratia comportamentelor invatate si a rezultatelor lor, ale caror elemente componente sunt impartasite si transmise de catre membrii unei societati date.

Cultura nu este numai o mostenire transmisa de adulti tinerilor, ci, intr-o economie de piata, cultura este un ansamblude idei, valori, gusturi, opiniii difuzate prin intermnediul tehnicilor moderne. Toate aceste tehnici moderne conduc la formarea culturii de masa care are o contributie deosebita in socializarea indivizilor, modeland opinia publica in avantajul sau in detrimentul anumitor grupuri de cetateni.

Conceptul de cultura organizationala se refera la tot ceea ce inseamna standarde colective de gandire, atitudini, valori, convingeri, norme si obiceiuri care exista intr-o organizatie.

Cultura organizationala se formeaza datorita interactiunilor repetate intre membrii organizatiei, a aducerii in comun a credintelor si valorilor indivizilor care o alcatuiesc desi exista factori modelatori puternici care o particularizeaza cum ar fi: stilul de conducere si implicit modul de luare a deciziilor, nivelul de formalism, structura de organizare, politicile si know-how-ul si mai toate sistemele care ofera valoare si suport unui anumit tip de munca si unui anumit tip de comportament.

Cultura organizationala exista indiferent de organizatie, este cea care “leaga organizatia” intr-un lant de semnificatii tacite care ofera intelesuri specific umane tuturor activitatilor si proceselor organizationale. In acelasi timp este factorul de rezistenta cel mai important in orice demers de schimbare, indiferent de anvergura acestuia.

 

Organizarea sociala

Este un sistem de roluri si institutii sociale , de modele comportamentale, de mijloace de actiune si de control social care asigura satisfacerea nevoilor unei colectivitati, coordoneaza actiunea membrilor acesteia, reglementeaza relatiile dintre ei si asigura stabilitatea si coeziunea colectivului.

Din perspectiva sociologica, principalele elemente ale organizarii sociale sunt:

-          rolurile si statusurile sociale;

-          modelele comportamentale;

-          mijloacele de actiune;

-          institutiile siciale;

-          organizatiile sociale;

-          controlul social .

 

              Institutiile sociale

 

Termenul de „institutie” provine din latinescul „institutio” care inseamna instituire, asezamant, intemeiere, infiintare, obicei, deprinderea regulilor de purtare. In ansamblu, institutiile sunt sisteme de comportamente si relatii ce reglementeaza viata si activitatea indivizilor; un ansamblu structurat si functional de norme si valori.

Institutiile poseda mai multe elemente:

-          au un anumit scop;

-          indeplinesc anumite functii

-          dispun de anumite mijloace pentru atingerea scopului;

-          poseda anumite simboluri.

Institutiile isi elaboreaza si sisteme de valori si norme specifice prin care se urmareste coeziunea membrilor institutiei si se justifica scopul si relatiile acesteia cu alte institutii.

Prin „instituire”, un popor, o colectivitate sociala trece de la „starea naturala”, de la actiunile individuale, spontane, egoiste si agresive la „starea sociala”, la organizatii create de o autoritate externa intereseloir individuale, dar recunoscuta ca necesara pentru satisfacerea acestor interese.

Termenul de „institutie”, desemneaza oragnizatiile care au un statut, reguli de functionare stabilite prin regulamente si legi, avand rolul social de a satisface anumite nevoi colective.

           Structuri institutionale

Exista institutii:

-          formale- in care scopul, obiectivele, procedeele de actionare, modul de organizare, rolurile sunt stabilite si reglementate prin prescriptii cu caracter juridic;

-          informale- reglementarea se face pe baza unor norme vagi , iar exercitarea rolurilor este personalizata.

Dupa natura activitatii lor sunt:

-          institutii politice;

-          economice;

-          cultural-educative;

-          religioase.

Institutiile:

-          economice- sunt cuprinse toate institutiile care se ocupa de producerea, circulatia si desfacerea bunurilor, prestarea de servicii si organizarea muncii;

-          politice- institutii care se ocupa de cucerirea, mentinerea si exercitarea puterii;

-          juridice- se ocupa c elaborarea legislatiei si aplicarea legilor; detin un rol important in mentinerea si realizarea controlului social;

-          cultural-educative- acest tip de institutii au ca scop mentinerea traditiilor culturale si dezvoltarea creatiei culturale, socializarea indivizilor conform normelor si valorilor sociale existente in societate;

Principalele functii ale institutiilor cultural-educative sunt:

 1. pregatirea indivizilor pentru o anumita ocupatie

 2. mentinerea valorilor culturale prin transmiterea de la o generatie la alta

 3. dezvoltarea capacitatii de a gandi si actiona in mod rational si independent;

 4. integrarea indivizilor in viata sociala;

 5. formarea personalitatii indivizilor;

 6. dezvoltarea atitudinilor patriotice si cetatenesti.


-          religioase- organizeaza activitatea cultelor si relatiile credinciosilor cu clerul.

 

Organizatia

 

Este o asociere de indivizi , un grup social cu scop propriu, care actioneaza conform unui sistem de norme si valori, in vederea realizarii anumitor obiective.

O data cu expansiunea societatilor si a diversitatii lor, ş-a creat si conceptul de „societate organizationala” pentru a desemna tipul de societate in care organizatiile acopera majoritatea domeniilor vietii sociale.

Exista organizatii:

 1. formale- sunt constituite in mod deliberat, urmaresc realizarea unor scopuri bine definite si actioneaza potrivit unor norme si reglementari precis stabilite; sunt strans legate de institutii si adeseori sunt subordonate acestora( institutiile economice actioneaza prin organizatiile economice- fabrici, uzini, etc.

 2. informale- actioneaza in vederea realizarii unor scopuri dar normele lor nu sunt definite prin regulamente sau legi scrise.


Conform studiilor sociologului T. Parsons, exista 4 tipuri de organizatii:

 1. organizatii economice- produc bunuri si servicii;

 2. organizatii de putere politica;

 3. organizatii integrative- asigura ordinea si voeziunea popoarelor;

 4. organizatii de mentinere a modelelor culturale.

No comments:

Post a Comment