Pages

Pneumonii

Pneumonii

-reprezintă inflamaţiile parenchimului pulmonar
-sunt o cauză de spitalizare
-sunt o cauză de deces:
          -în ţările în curs de dezvoltare->10-15 ori mai mult decât în ţările dezvoltate
          -1/3 din totalitatea deceselor la copii de 0-5 ani
Clasificarea pneumoniilor:
1.Etiologică
-infecţioasă
-neinfecţioasă
2.După vârsta de apariţie
3.După distribuţia anatomică
-necomplicată->lobară,segmentară,bronhopneumonie,interstiţială
-complicată cu pleurezie,abces pulmonar
4.După statusul organismului gazdă
-pneumonie primitivă
-pneumonie secundară->deficite imune/disfuncţia mecanismelor locale de apărare
          -poate fi produsă de agenţi infecţioşi nosocomiali (oportunişti)
          -nou-născuţi,malnutriţie severă,SIDA
          -fibroză chistică,cardiopatii congenitale,malformaţii pulmonare
          -aspiraţie->tulburări de deglutiţie,fistulă eso-traheală
Etiologia pneumoniilor:
1.Factori determinanţi
·       neinfecţioşi
-aspiraţia alimentelor,HCl
-alergia
·        infecţioşi
-generalităţi:
     -etiologia virusală este cea mai frecventă->VRS,v.paragripale,v.gripale,adenov.
     -etiologie bacteriană->ţări dezvoltate 10-30%;ţări în curs de dezvoltare 50-60%
 -agenţii patogeni cei mai frecvenţi sunt virusurile cu tropism respirator,Mycoplasma, Streptococul pneumoniae,H.influenzae tip B,Chlamydia trachomatis
    -etiologia depinde de vârstă,gazdă,sezon,epidemiologia în comunitate
    -etiologie în funcţie de vârstă:


bacterii
virusuri
nou-născut
streptococ grup B
bacili G (-)->E-coli,Klebsiella
ocazional Listeria monocitogenes
v.respiratorii
enterovirusuri
ocazional CMV,v.herpes simplex
1-3 luni
Chlamydia trachomatis
ocazional Ureaplasma,
Mycoplasma hominis
v.respiratorii
enterovirusuri
ocazional CMV,
Pneumocystis carinii
3 luni-5 ani
H.influenzae
streptococ pneumoniae
ocazional stafilococ aureu
v.respiratorii
5-10 ani
streptococ pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
v.respiratorii
> 10 ani
streptococ pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
v.respiratorii

 

 

   


-etiologia pneumoniilor complicate:
     -cu pleurezie->stafilococ aureu,H.influenzae,streptococ pneumoniae,anaerob
     -cu abces pulmonar->bacterii enterale G (-),stafilococ aureu,anaerobi
-etiologie în condiţii speciale:

  • aspiraţie->anaerobi
  • în spital->bacili G(-),Klebsiella,E-coli,proteus,pseudomonas,stafilococ
  • deficit imun->pseudomonas,bacili G (-),M.tuberculosis,Pn.carinii,Legionella,fungi
2.     factori favorizanţi
·        ↑ riscului infecţios->frecventarea precoce a colectivităţilor,supraaglomeraţia
·        perturbarea mecanismelor de apărare
-infecţia virusală
-scurt-circuitarea căilor respiratorii superioare->intubaţie traheală,traheostomie
-tulburări de deglutiţie,reflux gastro-esofagian,aspiraţie de corpi străini
-tuse ineficientă
-poluanţi,fumat pasiv->metaplazia epiteliului respirator->pierderea cililor vibratili
-deficit imunologic->nou-născut,SIDA,malnutriţie protein-calorică
-malformaţii pulmonare->stenoza bronşică,sechestraţie
-alterarea fluxului sanguin pulmonar (cardiopatie pulmonară cu şunt stânga-dreapta), edem pulmonar
Clinic
·        tuse->nespecifică,persistentă zi şi noapte
·        geamăt expirator->prezent şi în bronşiolită;produs de presiunea (+) din expiraţie
·        durere->produsă esp.de coafectarea pleurală
-toracică
-abdominală
-retrosternală
-meningism
·        tahipnee
-condiţii de măsurare->copil liniştit,după ↓ febrei,inspecţie/palpare/auscultaţie,pe minut
-definiţie:
          < 2 luni                 >60/minut
          2-12 luni               >50/minut
          1-5 ani                            >40/minut
·        retracţie la nivelul părţilor moi ale toracelui (tiraj)
-sensibilitate ↑
-mecanisme de producere->amplificarea presiunii (-) intratoracice prin ↓ complianţei, obstrucţia căilor respiratorii,hiperinflaţie severă
-tiraj intercostal,retracţia rebordului costal inferior,tiraj suprasternal,mişcare de piston a capului,asincronism toraco-abdominal
·        cianoza->Hb redusă > 4-6 g/dl
-este centrală->prezentă şi la nivelul mucoaselor
-valori normale: SaO2 > 95%
-corelaţii:
          SaO2                      PaO2
          70%                      40 mmHg
          80%                      50 mmHg
          90%                      60 mmHg

·        percuţie/auscultaţie
-sensibilitate ↓,specificitate ↑
-↓ sonorităţii,bronhofonie
-raluri umede
·        diferenţiere în funcţie de vârstă
-sugar:
          -tablou clinic dominat de detresa respiratorie
          -modificări stetacustice/percutorice rare/dificil de evidenţiat
-copil mare,adolescent:
          -prevalenţa semnelor generale->febră,cefalee,prostraţie
          -durere toracică
Paraclinic
·        Rx toracică
-obligatorie pt.diagnosticul la vârstă mică
-opacitate lobară/segmentară,pleurezie,abces,pneumatocel->pneumonie bacteriană
-bronhopneumonie->pneumonie bacteriană,Mycoplasma,virusală
-infiltrat interstiţial difuz->pneumonie non-bacteriană (frecvent virusală)
-infiltrat perihilar->pneumonie virusală,astm
-infiltrat perihilar + hiperinflaţie->pneumonie virusală
-vindecarea Rx se produce după 6-8 săptămâni
·        leucocite,tablou sanguin,VSH,proteina C reactivă
·        IDR la PPD
·        aglutinine la rece->pneumonia cu Mycoplasma
·        culturi
-sânge (pozitive în 10-20% din cazuri),lichid pleural
-din secreţia nazală sau faringiană->fără valoare
·        atg.bacteriene în urină sau secreţia nazo-faringiană

Evaluare
1.etiologie


pneumonie bacteriană
pneumonie virusală
ancheta
epidemiologică
negativă
deseori pozitivă
debut
brusc
progresiv
stare generală
alterată
moderat modificată
febră
hipertermie
moderată/medie
tuse
productivă
uscată
semne fizice
raluri fine în focar
matitate/submatitate
respiraţie suflantă
lipsesc
uneori wheezing
alte semne
ileus
colaps
rash
diaree
radiografie
-opacităţi bine delimitate,
lobare sau segmentare
-opacităţi multiple bine
delimitate cu localizare esp.
centrală sau la periferie
-pleurezie
-abces,pneumatocel
-accentuare desen peribronhovascular
-opacităţi multiple,greu delimitate de
ţesutul pulmonar din jur,cu localizare
perilobară
-atelectazie subsegmentară sau de
lob mediu/superior drept

2.     diagnosticul complicaţiilor
-insuficienţă respiratorie->diagnostic funcţional (cianoză de tip central,SaO2 < 90%)
-empiem pulmonar->stafilococ aureu,pneumococ,H.influenzae
-abces pulmonar->stafilococ aureu,flora orală
-pneumatocel->stafilococ aureu
3.     diagnosticul terenului pe care evoluează boala
-imunocompetent/deficit imun (+ pneumocystis)
-factori de risc sociali/medicali


4.     diagnostic diferenţial
-aspect Rx „simulat”->expiraţie,subexpunere,timus,sâni
-astm bronşic
-TBC->contact,IDR la PPD (+)->pneumonii > 10-14 zile
-atelectazie/consolidare pneumococică
-aspiraţie recurentă->reflux gastro-esofagian,fistulă eso-traheală
-cardiopatii congenitale cu şunt stânga-dreapta
-aspiraţie de corp străin
-fibroza chistică (mucoviscidoza)
-malformaţii pulmonare->chist

No comments:

Post a Comment