Pages

TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII.TEHNICI DE NURSING  SI INVESTIGATII

 

 


 

BIBLIOGRAFIE

 1. 1.                   G. Baltă-Tehnici speciale de îngrijire a bolnavilor

 2. 2.                   C. Mozes-Tehnica îngrijirii bolnavului

 3. 3.                   L. Titircă-Ghid de nursing

 4. 4.                   L. Titircă-Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali

 5. 5.                   L. Titircă-Urgenţele medico-chirurgicale

 6. 6.                   L. Titircă-Manual de îngijiri speciale acordate de asistenţii medicali

 7. 7.                   L. Titircă-Breviar de explorări funcţionale şi îngrijiri speciale acordate bolnavului


 

 

 

 

 


TEHNICI DE NURSING
 

INTERNAREA,TRANSFERUL,EXTERNAREA


 


Definitie Internarea,externarea si transferul fac parte din evident si miscarea bolnavului in spital
Scopul internariiü sabilirea diagnosticului

ü tratament de specialitatepentru vindecarea unei boli acute,ameliorarea unei afectiuni cornice

ü evaluarea unei boli cornice decompensatesi reechilibrarea si aducerea in faza de compensat

ü efectuarea unei interventii chirurgicale

ü asistenta la nastere
Internarea

Pregatirea bolnavului
internarea in UPU -decizia de internare a cazului venit este luata de medical de garda in urma efectuarii examenului clinic

asistentul medical :

ü primeste pacientul,stabileste o relatie de comunicare cu acesta sau apartinatori,echipajul de la salvare care a transportat pacientul la spital

ü solicita actele necesare internarii in cazul in care nu este nevoie de un ajutor urgent-act de identitate,bilet de trimitere de la medical de familie,dovada asigurarilor de sanatate(ad.de salariat,elev,student,cupon de pensie ,somer,ad CASetc.

ü urgentele se introduce in sala de consultative,se acorda primul ajutor,iar actele pentru internare vor fi aduse ulterior

ü toate datele personale sunt inregistrate in registrul de consultatii,inclusiv diagnosticul stabilit la internare,sectia la care se interneaza,data si ora internarii,tratamentul de urgent efectuat in UPU,semnatura si parafa medicului

ü intocmirea foii de observatie la biroul de internari pe baza documentelor enumerate mai sus(FOse intocmeste in format electronic si cuprinde toate datele personale ale pacientului,diagnostic la internare,medicul care a hotarat internarea

ü serviciul baie-dupa ce asistenta a identificat cazurile care necesita o atentie sporita,urmeaza dusul,deparazitarea la nevoie ,tinuta de spital apoi se dezinfecteaza  si deparaziteaza imbracamintea(la nevoie)

ü magazia de efecte-se predau si se preiau hainele pacientului la externare;se intocmeste bon in dublu exemplar(unul ramane la magazine si unul se preda la pacient pentru preluarea hainelor)

ü transportul pacientului cu FO in sectia la care a fost repartizat

ü in sectie:

 • fiecare pacient internat într-o secţie va fi preluat de asistenta sefa care-l va inregistra in registrul de evident a clinicii si in foaia de miscare apoi predate asistentei de salon

 •  evaluarea statutului său clinic;

 • asigurarea unor condiţii confortabile;

 • sprijinirea, adaptarea la noul mediu în care va locui în următoarea perioadă de timp;

 • I se va explica unde este toaleta, sala de mese, orarul alimentatiei, care sunt drepturile şi obligaţiile,


cum funcţionează robinetele şi toaleta

 • adresabilitatea către bolnav se face pe numele de familie al bolnavului fără formule excesiv


familiale;

 • I se vor prezenta persoanele din staff-ul medical

 • Se vor verifica recomandările medicului curant, orice restricţie de dietă, medicaţie sau activitate


fizică;

 • Eventualele medicamente la care pacientul este alergic se notează cu culoarea roşie pe prima pagină a


foii de observaţie, în partea de sus;

 • se prezintă pacienţilor vechi internaţi; aceste gesturi vor permite adaptarea rapidă a pacientului la noua stare;

 • Se determină şi se notează în foaia de observaţie principalele semne vitale si se recoltează probele


biologice recomandate;

 • inălţimea şi greutatea pacientului;

 • este important în cunoaşterea greutăţii şi înălţimii pentru planificarea tratamentului, dietei şi calculul


dozelor de medicamente ori anestezie recomandată;

 • I se va explica pacientului cum se foloseşte lumina, apa, toaleta, telefonul, sistemul de semnalizare;

 • se va spune programul secţiei;

 • se informează bolnavul asupra orelor de vizită, dar şi asupra restricţiilor necesare în secţiile din spital;

 • Se explică bolnavului cum să cheme asistenta în caz de necesitate şi i se reaminteşte ca ea va fii


disponibilă în orice moment cand o va solicita, aceste

aspecte liniştind bolnavul, şi ii diminuează anxietatea                           legata de   tratament;

 • Li se vor explica părinţilor obligaţiile pe care aceştia le au în condiţiile în care solicită internarea


împreună cu copilul;

 • Se vor obţine informaţii asupra rutinei copilului ,a alimentelor favorite, încercând a le include în


măsura posibilităţilor, în regimul alimentar pe perioada internării;

În afara acestor considerente există şi aspecte speciale care trebuie avute în vedere:

 • Dacă pacientul nu vorbeşte limba română, trebuie contactat un translator şi trebuie solicitat ajutorul


casei de asigurări care în virtutea relaţiei cu asiguratul, trebuie să ofere translatorul cerut;

 • Pacienţii internaţi în condiţii de urgenţă pot necesita unele proceduri speciale după cum urmează:


- dacă pacientul vine de acasă cu medicamente pe care le folosea în mod curent până în momentul internării, va trebuii să nu le folosească până în momentul consultului medical cand se va decide o eventuală întrerupere a lor sau o modificare de dozaj;

- pe de altă parte acest aspect trebuie semnalat medicul curant în ideea de a evita orice scăpare din partea acestuia;

- după expunerea condiţiilor pe care pacientul să le îndeplinească în unitatea sanitară, acesta va fi întrebat dacă  are în vedere anumite ajustări ale regulilor expuse, aspecte neobişnuite ce ţin de regulile de viaţă , acestea reduc anxietatea şi permit un control mai bun asupra situaţiei căreia acesta trebuie să îi facă faţă;

- după părăsirea salonului asistenta va trebui sa consemneze toate acestea în registrul său şi al salonului respectiv;

Internarea în condiţii de urgenţă

 • Ø Pentru pacient programul se modifică în sensul că tratarea principalelor nevoi va preceda procedurilor


de internare obişnuite;

 • Ø Din serviciul de urgenţă, pacientul vine cu o foaie de observaţie în care este recomandat tratamentul;

 • Ø Asistenta de salon va lua legătura cu cea din urgenţă care a primit pacientul şi care a efectuat primele


manevre terapeutice în ideea de a stabilii cât mai rapid un răspuns corespunzător cu pacientul, după

aceea se vor monitoriza semnele vitale şi se vor urmării recomandările din foaia de observaţie;

 • Ø Dacă pacientul este orientat temporo- spaţial, i se vor explica manevrele executate cu atât mai mult cu


cât acestea vor fii dureroase sau creează discomfort;

 • Ø Dacă membrii familiei însoţesc pacientul, li se va spune, ferm, dar respectuos, să aştepte în sala de


aşteptare până la terminarea evaluării acestuia şi începerea tratamentului;

 • Ø I se va permite acestuia să fie vizitat după ce a fost instalat în salon iar dacă condiţiile vor permite, se


vor urma procedeele de internare.
Transferul

 


 • Fie că rămâne în interiorul spitalului sau este trimis către un alt centru medical, pacientul necesită


pregătire medicală şi documentaţie;

 • Pregătirea include explicaţii în legătură cu transferul acordat pacientului; discutarea stării pacientului


cu echipa din unitatea care îl va primi;

 • Documentaţia de transfer este reprezentată de biletul de transfer care cuprinde:


- motivele internării, tratamentul efectuat, rezultatele    explorărilor paraclinice;

- date referitoare: la starea pacientului, la internare, în momentul transportului

 • O comunicare similară este necesară între nursele celor 2 secţii este implicată pentru integrarea pacientului; • După explicarea motivelor transferului pacientului, se verifică comparativ inventarul bolnavului în ce


priveşte efectele personale la internare şi la transfer; şi semnează familia pentru a ajunge în noua secţie;

 • Trebuie să existe sigutanţa că nimic nu s-a uitat sau pierdut (se acordă o atenţie deosebită obiectelor


valoroase şi medicamentelor ce aparţin pacientului); la internarea prin urgenţă trebuie notate;

 • Medicamentele pentru ziua în curs se transferă împreună cu pacientul în secţia nouă,dacă i-au fost


date în spital, în caz contrar se returnează la farmacie;

 • Se contacteaza echipa medicala din unitatea care îl va primi pe pacient; aceasta va fi informata asupra


planului terapeutic urmat în prima unitate; se continuă tratamentul;

 • in cazul în care pacientul este transferat în cadrul aceluiaşi spital, se poate ataşa biletul de transfer


sau epicriza defisa cu toate analizele efectuate în original; nu este necesar un automobil de transport, acesta facându-se cu targa sau alt mijloc de transport.

 • Transferul în alt spital nu va mai presupune facilităţile enumerate mai sus, toat informaţiile privind


pacientul sunt trecute în biletul de transfer; în cazul în care transferul se face cu ambulanţa se va lua legătura cu personalul medical şi se va pregati ambulanta şi asambla echipa necesară pentru a evita surprizele; asistenta de salon va fi prezentă în ambulanţă până la destinaţie şi va nota ora şi data, starea pacientului şi confirmarea transportului.

 
Externareaü Chiar dacă în condiţiile în care externarea din spital este considerată o activitate de rutină, aceasta necesită o planificare atentă şi o evaluare continuă a     necesităţilor organismului;

ü Ideal, externarea se planifică imediat după internare, dar aceasta este valabilă în foarte puţine cazuri.

Pregatirea externării presupune:

ü Informarea pacientului şi familiei asupra bolii, şi efectului asupra modului de viaţă;

ü Se oferă recomandări despre regimul de viaţă;

ü Se oferă informaţii asupra dietei şi activităţii fizice recomandate;

ü Se atenţionează asupra eventualelor efecte adverse datorate medicamentaţiei;

ü În situaţia în care pacientul sau familia cer expres externarea bolnavului, chiar împotriva recomandărilor medicale, trebuie anunţat medicul curant, şi dacă nici acesta nu va reuşi să convingă pacientul asupra necesităţii tratamentului i se va solicita să semneze o cerere de externare care eliberează unitatea medicală de orice responsabilitate asupra eventualelor probleme medicale ce pot apărea ulterior.

ü Dacă medicul curant nu este prezent este de datoria asistentei de salon să solicite această confirmare.

ü Dacă pacientul refuză să semneze se va consemna în foaia de observaţie şi se va anunţa directia spitaului

Nu trebuie pierdute câteva aspecte legate de externare:

ü cu cel puţin inainte cu o zi de externare se anunţă familia;

ü dacă transportul nu este asigurat se anunţă departamentul din spital;

ü se obţine biletul de la medicul curant şi cel de la şefii de secţie;

ü dacă pacientul necesită tratament la domiciliu, se discuta cu serv iciul responsabil; se recapitulează

procedurile pe care pacientul trebuie să le efectueze         singur acasă şi să le demonstreze şi practic;

ü se listează recomandările cu privire la dietă şi la activităţile fizice;

ü dacă se recomandă repaus la pat, trebuie să se asigure că familia asigură tratamentul; echipmente

necesare în vederea efectuării tratamentului necesar;

ü se stabileşte următoarea vizită de control.

ü Se înmânează toate bunurile personale pacientului , se ajută bolnavul să se îmbrace dacă este necesar, şi se conduce la ieşirea din spital.

ü Se solicită infirmierelor să se pregătească patul pentru un nou pacient,

ü iar în legătură cu boala, assist.

va trebui să se asigure că pacientul înţelege următoarele:
- îşi înţelege boala;
- necesitatea tratamentului;
- urmează dieta corespunzătoare;

-îşi coordonează nivelul activităţii în relaţie cu boala;
- recunoaşte posibilele complicaţii;
- recunoaşte momentele când necesită eventual tratament la medical specialist

 

No comments:

Post a Comment