Pages

Tratamentul pneumoniilor

Tratamentul pneumoniilor

-necesită spitalizare:
            -sugarii < 6 luni
            -detresă respiratorie
            -dificultăţi în alimentaţie
            -cianoză,apnee
            -suspect stafilococic
            -empiem
-tratament igieno-dietetic:
            -temperatura = 18-22°C;umidificarea aerului
            -modificarea poziţiei toracelui
            -aport suplimentar de lichide
            -hidratare şi alimentare prin gavaj sau parenteral la cei cu disfagie
-tratament etiologic->pe baza criteriului de probabilitate statistică
1.      terapie de primă intenţie
-nou-născut < 5 zile->ampicilină + gentamicină
-prematur spitalizat->nafcilină sau gentamicină + vancomicină sau ceftriaxon
-sugar ≤ 3 luni->eritromicină
- 4 luni-5 ani:
            -formă uşoară->amoxicilină sau augmentin sau claritromicină
            -formă medie sau severă->cefuroxim sau nafcilină + ceftriaxon
- ≥ 6 ani:
            -formă uşoară->eritromicină sau claritromicină
            -formă medie au severă->eritromicină sau cefuroxim
-etiologie stafilococică->oxacilină sau vancomicină
-pneumonie nosocomială->aminoglicozide + cefalosporine generaţia III
2.      terapie de continuare
-evoluţie favorabilă->continuare
-evoluţie nefavorabilă->schimbare
-durata tratamentului:
            -majoritatea pneumoniilor->10 zile
            -Chlamydia trachomatis,Mycoplasma->14 zile
            -complicaţii (pleurezie,abces)->3-6 săptămâni
-tratamentul insuficienţei respiratorii:
            -oxigenoterapie
            -ameliorarea ventilaţiei->fluidificarea secreţiilor, drenaj, aspiraţia secreţiilor, bronhodilatatoare, ventilaţie artificială
            -corectarea acidozei
            -antitermice

            -antitusive->doar în caz de tuse epuizantă

No comments:

Post a Comment