Pages

Glandele sexuale (gonadele)  -    Ovarele:
Ø INTERN –secreta hormoni feminini :ESTROGENI SI PROGESTERON
Ø EXTERN - OVULE necesare reproduceri


 - Testicolele:
Ø INTERN – secreta horm. masculini:
- TESTOSTERON
- ANDROSTERON
Ø EXTERN secreta SPERMATOZOIZI necesari fecundarii
 

No comments:

Post a Comment